business
Wilhelminalaan 45 Beuningen
phone
024-6750929 Dinsdag na 12:30 gesloten
A-
A
A+

Nieuwe ontwikkelingen ketenzorg

Patienten met chronische ziekten zoals diabetes ontvangen geprotocolleerde zorg, ketenzorg genoemd. Daarvoor zijn wij aangesloten bij de Zorggroep Rivierenland. Deze zorggroep gaat per 1-1-2024 gebruik maken van nieuwe software van het bedrijf Topicus/Calculus. De werkwijze van dit bedrijf stond ons al jaren niet aan omdat zij altijd de praktijken verplichtten om alle medische dossiers naar hun servers te kopiëren. Om dat te voorkomen heeft Guus Theeuwen, samen met oud huisarts Tejo Janssen uit Winssen de publiciteit gezocht om de werkwijze van dit bedrijf aan de kaak te stellen. Dat heeft geresulteerd in een voorpagina artikel in het NRC Handelsblad van 18 julli 2023. www.nrc.nl Tevens hebben zij contact gezocht met de juristen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) die hen in die strijd ondersteunt hebben. Dit alles heeft ertoe geleid dat het bedrijf Topicus/Calculus overstag is gegaan en voortaan ook genoegen neemt met een veel beperktere deling van medische gegevens. Guus Theeuwen heeft samen met zijn team en de automatiseerder van zijn praktijk aanpassingen doorgevoerd waardoor slechts een minimum aan gegevens gedeeld hoeven te worden met het bedrijf Topicus/Calculus. Inmiddels zijn er diverse praktijken in het land die dit voorbeeld hebben gevolgd. We zijn er best trots op dat we dit hebben kunnen bereiken. (Bovenstaande link van het NRC artikel is helaas alleen te lezen voor abonnees van het NRC. Wij mogen de volledige tekst van het artikel hier niet weergeven. Op aanvraag is de volledige tekst op de praktijk voor eigen gebruik te verkrijgen.)

Luchtwegklachten, huisregels praktijk

Mondkapjes zijn niet meer verplicht bij ons in de praktijk. Echter, als u mogelijk besmettelijke luchtwegklachten (grieperig, keelpijn, verkouden) heeft dan verzoeken wij u om een mondkapje te dragen. Dit alles om de kwetsbare bezoekers en ons personeel te beschermen. Wij hopen op uw begrip. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en blijf daarna met uw handen uit uw gezicht! Als u toch met uw handen aan uw gezicht komt, dan graag daarna weer de handen desinfecteren.

Nieuwbouw

Onze praktijk gaat in de herfst van 2024 verhuizen naar een nieuw gezondheidscentrum, dat momenteel gebouwd wordt op de locatie van de voormalige Aldi in Beuningen. Er komen nog twee andere huisartspraktijken in dat centrum, evenals de apotheek van Beuningen en de prikpost van het SHO. Daarnaast komen er nog andere paramedische disciplines in het gebouw. Voor alle duidelijkheid: onze praktijk blijft op zichzelf, we gaan niet fuseren met de andere praktijken. We gaan alleen samen onder één dak, zoals dat heet. We houden onze eigen balie, ons eigen assistententeam en onze eigen wachtkamer. We denken met deze stap een bestendige toekomst aan onze praktijk te geven.

Spreekuur

Indien u een afspraak met de dokter wilt maken, belt u bij voorkeur in de ochtend met de assistente. Wij reserveren 10 minuten voor een afspraak. U kunt de assistente vragen om een dubbele afspraak, indien u meerdere klachten heeft of als u een probleem heeft dat meer tijd vraagt.

Om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten en om te bepalen hoe snel u gezien moet worden, zal de assistente u naar de aard van uw klachten vragen.

Indien een gemaakte afspraak niet meer nodig is, stellen wij het op prijs dat u dit doorgeeft aan de assistente. Indien u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak, kunnen wij u een nota in rekening brengen. Deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als u een afspraak heeft bij de huisarts en op tijd bent, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer zonder zich te melden. Melden aan de balie is alleen nodig als u te laat bent, of wanneer u voor de assistente komt.

Visites

U kunt een visite aanvragen als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Hiervoor kunt u bellen met de assistente.

Visites worden meestal in de middag gereden. Indien er sprake is van een spoedgeval, komen wij zo snel mogelijk naar u toe.

Medewerkers

Huisartsen

- drs. Guus Theeuwen

- drs. Hilde van Genugten

Huisarts in opleiding

Per 1 juni 2023 tot juli 2024: Drs. David Bandell. David zal bij ons het komende jaar zijn specialisatie tot huisarts voltooien. In 2018 heeft hij de opleiding tot arts afgerond aan de Radboud Universiteit. Voordat hij is begonnen aan de huisartsopleiding heeft David gewerkt bij de Sint Maartenskliniek en in het Bernhoven ziekenhuis.

Assistentes

- Andrea Braam

- Coco Waur

- Nienke van Benthem, leerling assistente

Praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige

- Karin Kotter

Praktijkfilosofie

In de gezondheidszorg is vaak veel te bereiken met eenvoudige middelen. Genezen is ook vaak het gevolg van natuurlijk herstel. Wij streven ernaar om mensen vertrouwen te geven in dit natuurlijk herstellend vermogen.

Als er toch behandeling nodig is zijn er vaak meerdere mogelijkheden. Wij proberen u binnen medisch verantwoorde grenzen mee te laten beslissen bij keuzes. Wij zijn nogal terughoudend in het voorschrijven van kalmeringsmiddelen vanwege de kans op verslaving. Wij lopen ook niet voorop met het voorschrijven van de meest nieuwe medicijnen vanwege de vaak nog onbekende risico's.

Hoewel wij niet principieel afwijzend staan tegenover alternatieve geneeswijzen, hebben wij te weinig kennis hiervan om deze geneeswijzen zelf toe te passen. Zo kunnen wij ook geen homeopathische recepten ondertekenen, omdat wij de bestanddelen en hun effecten niet kennen.

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt.

Wij hopen dat u een prettige samenwerking met ons zult hebben en wensen u een goede gezondheid toe.

Inschrijven

De praktijk is in principe gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld als iemand anders uit uw huishouden al bij ons ingeschreven staat. Soms ontstaat er ruimte als er patiënten naar een andere regio verhuizen. Als u graag bij ons in de praktijk wilt komen kunt u dit aangeven bij de assistente. Ze zal dan samen met de huisarts kijken of er ruimte is voor u en uw eventuele gezinsleden.

NHG Praktijk Accreditatie

Onze praktijk is sinds januari 2021 wederom NHG geaccrediteerd. Van 2009 tot oktober 2012 was onze praktijk ook al NHG geaccrediteerd. NHG staat voor het Nederlands Huisartsen Genootschap en is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland. Deze vereniging houdt zich bezig met de medische inhoud van ons vakgebied, ze maakt behandelrichtlijnen en gaat over inhoudelijke samenwerking met andere partners in zorg. Ze geven ook handvaten voor praktijkvoering in de breedste zin van het woord.

Hieronder kunt u lezen wat het accreditatieproces inhield waarmee wij ons in die drie jaren mee bezig hebben gehouden.

Wat houdt dit in?

Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening van belang!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

Uitslagen van onderzoeken

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u bellen met de assistente, bij voorkeur in de tweede helft van de ochtend of op het einde van de middag. Eerder op de ochtend kan ook maar de telefoon is dan druk bezet door mensen die een afspraak willen maken. Indien het nodig is dat u telefonisch contact heeft met de dokter, zal de assistente u aangeven hoe laat de dokter u ongeveer terugbelt.

Wrattenspreekuur

Vanwege de Corona problemen is er momenteel geen inloopspreekuur voor wratten. Indien u denkt dat u of uw kinderen toch geholpen moeten worden, bel dan even met de praktijk. We zullen dan kijken met u samen hoe we dit het beste op kunnen lossen.

Bloedprikken

Elke werkdag van 7:30 tot 10:00 uur op Wilhelminalaan 106a, te Beuningen (vlakbij onze praktijk, aan de andere zijde van de rotonde bij de oude boerderij). Eventueel kunt u een van de andere prikposten kiezen. Kijk op de website van het SHO voor de openingstijden bij diverse prikposten.

Urine inleveren

Bij voorkeur vóór 10:00 uur ontvangen we de ochtendurine, waarbij u het eerste straaltje in het toilet moet laten lopen. In het eerste straaltje zitten namelijk cellen die verstorend werken bij de analyse. Indien de urine niet direct kan worden gebracht, vragen wij u deze in de koelkast te bewaren. U kunt urinepotjes gratis verkrijgen bij de assistente.

Reizigersvaccinaties en -adviezen

Informatie over reizigersvaccinaties en medische adviezen bij reizen kunt u verkrijgen bij Huisartsenpraktijk de Poort in Beuningen. De Poort is aangesloten bij Travel Doctor, een landelijke organisatie voor reizigersadvisering. Op de website van deze organisatie vindt u de tarieven. http://huisartsendepoort.praktijkinfo.nl/pagina/39/traveldoctor-voor-reisadviezen/ De GGD in Nijmegen geeft ook dergelijke adviezen.

Onderzoek

Onze praktijk is een universitaire huisartsenpraktijk en medische gegevens kunnen gebruikt worden voor medisch onderzoek. Daarbij worden alle gegevens anoniem verzameld en deze gegevens zijn dus niet terug te leiden tot individuele mensen. Indien u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden kunt u dat aangeven aan de assistente. U kunt bij uw huisarts ook meer informatie vragen over dit onderwerp.

klachten

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.

Mocht het ondanks alles niet lukken om bij een ernstige klacht tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, waarbij wij zijn aangesloten. U kunt hen aanschrijven: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven of mailen: info@skge.nl of bellen voor overleg op 088-0229100 op maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Tevredenheid

Eens in de drie jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek, waarbij u expliciet aan kunt geven waar u tevreden over bent en welke zaken wij nog verder kunnen verbeteren. Uiteraard mag u ook tussentijds punten hiervoor aandragen. Uw feedback zetten wij in voor verbetering van onze zorg- en dienstverlening. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek vindt u hieronder.Dit is vraag 1

Als u overdag met de huisartspraktijk belde, werd u dan goed geholpen?Dit is vraag 2

Heeft u het als een probleem ervaren dat u eerst uw verhaal aan de assistente moest vertellen, voordat u in contact kon komen met uw huisarts?Dit is vraag 3

Beoordeelde de assistente goed dat u een afspraak nodig had met de arts?Dit is vraag 4

Kon u als u het nodig vond binnen 24 uur op het spreekuur terecht?Dit is vraag 5

Behandelde de assistente u met respect?Dit is vraag 6

Kunnen mensen in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt besproken?Dit is vraag 7

Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd?Dit is vraag 8

Luisterde uw huisarts aandachtig naar u?Dit is vraag 9

Kon u meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg?.Dit is vraag 10

Welk cijfer geeft u aan de huisarts-praktijk? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend.Dit zijn de conclusies

In het algemeen wordt de dienstverlening in onze praktijk zeer gewaardeerd. We ontvangen geen onvoldoende van patiënten als rapportcijfer. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten:

 • Natuurlijk willen we graag dat iedereen zo snel mogelijk bij de arts terecht kan. Dat lukt ons ook vaak maar niet altijd. We doen ons best om voldoende aanbod in het spreekuur te hebben. Iedereen binnen 24 bedienen kunnen we u met de huidige middelen helaas niet bieden.


 • Ondanks dat wij onze balie afgeschermd hebben is volgens de enquete soms toch in de wachtkamer hoorbaar wat er gezegd wordt aan de balie. Om dit tot een minimum te beperken hebben we voorzien in een achtergrondmuziek in de wachtkamer en is er een dranger op de baliedeur aangebracht. Wij hopen daarmee uw privacy optimaal te beschermen.


 • Ongeveer 20% van de ge-enqueteerden geeft aan dat ze het soms vervelend vinden dat ze hun klachten eerst in grote lijnen aan de assistente moeten vertellen vóórdat ze contact met de arts kunnen krijgen. Enerzijds begrijpen wij dat dit vervelend voor u kan zijn. Anderszijds is deze triage voor ons een groot hulpmiddel om het spreekuur beter te kunnen structureren. Zo kunnen we extra tijd inlassen voor u als u een probleem heeft dat meer tijd in het spreekuur vraagt. Dat voorkomt ook weer onnodige wachttijden. Soms kan de assistente uw hulpvraag al beantwoorden zonder dat u daarvoor op het spreekuur hoeft te komen. We kunnen door de triage ook aangeven wat u al kunt doen om het spreekuurbezoek zo zinvol mogelijk te maken. Voorbeeld: vroeger kwamer er nogal eens mensen met plasklachten op het spreekuur zonder dat ze urine meegenomen hadden. Dat komt door onze triage eigenlijk nooit meer voor. Kortom: de triage maakt het spreekuur gestroomlijnder, efficiënter en doelmatiger. Daar hebben alle betrokkenen voordeel bij, zowel u als patiënt, maar ook wij als zorgverleners. Wij hopen daarom dat u kunt begrijpen dat we doorgaan met deze werkwijze. Overigens heeft u altijd de vrijheid om de assistente niets inhoudelijks te vertellen. Ze zal u dan alleen vragen of u voldoende heeft aan een consult van ongeveer 10 minuten.

Spoed

Bij levensbedreigende situaties moet u 112 bellen!

Tijdens kantoortijden:

Voor andere spoedeisende situaties tussen 8:00 en 17:00 uur kunt u altijd de huisarts bellen. Bel het praktijknummer 024-6750929 en kies optie 1. U krijgt dan direct de assistente aan de telefoon. Voor eerste hulp (wonden, verbrandingen etc.) kunt u altijd meteen terecht. Als u van tevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Avond/Nacht/Weekend:

Na 17:00 uur en in de weekenden is de Centrale Huisartsenpost Nijmegen (CHN) beschikbaar voor spoedgevallen. U krijgt dan een doktersassistente aan de telefoon die u verder zal helpen. Telefoonnummer CHN: 024-3523579

Dinsdag 12.30-17.00 uur:

Op dinsdagmiddag na 12:30 uur is de praktijk van dokter Kroese en dokter De Maat voor spoedgevallen beschikbaar. Telefoonnummer dkt. Kroese en dkt. De Maat: 024-6771202

Voorlichting

Internet vormt een onuitputtelijke bron van medische informatie. Helaas zit daar ook minder betrouwbare informatie tussen of informatie die meer verwarring dan helderheid geeft. Hieronder vindt u enkele sites met betrouwbare informatie. Over het algemeen geldt wel het advies: zoekt u op een klacht dan wordt u overspoeld door informatie die vaak niet op u van toepassing is. Zoekt u een kwaal (diagnose) op en heeft u een medische term daarvoor, dan is beter goede informatie te vinden. Let wel op dat u dan bij voorkeur zoekt bij sites die algemene informatie geven en bij voorkeur van grote instellingen zijn bijvoorbeeld Wikipedia, het RIVM of het Reumafonds, om maar eens drie voorbeelden te noemen. Sites met weblogs waar patienten hun eigen verhaal vertellen kunt u beter mijden.

Betrouwbare informatie door huisartsen samengesteld:

www.thuisarts.nl

De Merck Manual is een medisch naslagwerk en biedt inzicht in oorzaken en behandeling van meer dan 3000 aandoeningen.

Merck Manual

Downloads

Herhaalrecepten

Voor een herhaalrecept voor medicijnen die u doorlopend gebruikt kunt u de receptenlijn bellen. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

024-6750929 Kies optie 2

U kunt de medicijnen op de eerstvolgende werkdag na 15:00 uur bij de apotheek afhalen. Indien u echter een recept nodig heeft voor een nieuwe klacht of ziekte, maak dan een afspraak met de dokter of overleg met de assistente.

Herhaalrecepten via internet

Sinds 2015 kunt u via deze website uw herhaalrecepten aanvragen. Kies uw apotheek en volg de instructies. Gebruik hiervoor het herhaalnummer dat op het etiket van de medicatieverpakking staat.

Apotheek Blanckenburgh

Wilhelminalaan 7 of Thujapark 1Contact

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen

Wilhelminalaan 45

6641 DE Beuningen

024-6750929

Dinsdag na 12.30 uur gesloten

kaart

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van < huisartsenpraktijk..> hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.