business
Wilhelminalaan 45 Beuningen
phone
024-6750929 Dinsdag na 12:30 gesloten
A-
A
A+

Griepvaccinatie 2019

Dit jaar zal de griepvaccinatie plaatsvinden op maandag 18 november, tussen 16.00 en 17.15 uur. Wat later dan u van ons gewend was. Allen die voor de vaccinatie in aanmerking komen zullen eind oktober hiervoor een uitnodiging krijgen. Het vaccin van 2019 biedt bescherming tegen 4 griepvirussen, een zogenaamd quadrivalent vaccin. Voorheen waren de vaccins beschermend voor 3 virussen (trivalent). Met het nieuwe vaccin is de kans groter dat het virus dat in de winter van 2019/2020 de mensen ziek gaat maken, ook daadwerkelijk in het vaccin aanwezig is. Als u ziek bent of koorts heeft op de 18e november dan kunt u zich beter op een ander moment laten vaccineren. Bij twijfel daarover kunt u overleggen met de assistente.

Infectie preventie

Komt u met hoestklachten of neusverkoudheid naar de praktijk, dan kunt u uw handen in de wachtkamer desinfecteren met handalcohol. De dispensor daarvoor hangt aan de muur in de wachtkamer, op kinderveilige hoogte, naast de deur van de huisarts in opleiding. Als u in uw elleboogplooi hoest dan blijven uw handen schoon.Zo kunt u helpen om verdere verspreiding van virussen te voorkomen.

Nieuwe ketenzorg partner vanaf 1 april 2019

Wij hebben recent besloten om ons aan te sluiten bij ketenzorgorganisatie Gelders Rivierenland. Daarmee stopt de samenwerking met de OCE Nijmegen. Inhoudelijk zult u daar niets van merken maar wij willen deze overstap wel toelichten. Dit vertrekt heeft te maken met bescherming van uw privacy. De OCE is overgegaan op een ander automatiseringssysteem waarbij heel veel (voor ketenzorg niet relevante) data uit onze computers gekopieerd zou moeten worden. Dat zou dan wel gebeuren met de nodige waarborgen maar wij staan niet achter deze ongewenste "uitspoel" van gegevens naar een derde partij. De Autoriteit Persoonsgegevens doet momenteel onderzoek naar de werkwijze van de OCE en het door hen ingehuurde softwarebedrijf. Iedereen die van ons ketenzorg ontvangt (mensen met diabetes, COPD of vaatlijden) kan er bij ons gerust op zijn dat er geen onnodige gegevens gedeeld worden met andere partijen. Daar hebben we met deze overstap voor gezorgd.

Spreekuur

Indien u een afspraak met de dokter wilt maken, belt u bij voorkeur in de ochtend met de assistente. Wij reserveren 10 minuten voor een afspraak. U kunt de assistente vragen om een dubbele afspraak, indien u meerdere klachten heeft of als u een probleem heeft dat meer tijd vraagt.

Om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten en om te bepalen hoe snel u gezien moet worden, zal de assistente u naar de aard van uw klachten vragen.

Indien een gemaakte afspraak niet meer nodig is, stellen wij het op prijs dat u dit doorgeeft aan de assistente. Indien u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak, kunnen wij u een nota in rekening brengen. Deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als u een afspraak heeft bij de huisarts en op tijd bent, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer zonder zich te melden. Melden aan de balie is alleen nodig als u te laat bent, of wanneer u voor de assistente komt.

Visites

U kunt een visite aanvragen als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Hiervoor kunt u bellen met de assistente.

Visites worden meestal in de middag gereden. Indien er sprake is van een spoedgeval, komen wij zo snel mogelijk naar u toe.

Medewerkers

drs. Guus Theeuwen

HuisartsAndrea Braam

AssistenteIngrid Noordegraaf

AssistenteRita Slob

AssistenteMarion Terpstra

Praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundigedrs. Hilde van Genugten, arts

Huisarts in opleiding

december 2018 tot eind 2019Praktijkfilosofie

In de gezondheidszorg is vaak veel te bereiken met eenvoudige middelen. Genezen is ook vaak het gevolg van natuurlijk herstel. Wij streven ernaar om mensen vertrouwen te geven in dit natuurlijk herstellend vermogen.

Als er toch behandeling nodig is zijn er vaak meerdere mogelijkheden. Wij proberen u binnen medisch verantwoorde grenzen mee te laten beslissen bij keuzes. Wij zijn nogal terughoudend in het voorschrijven van kalmeringsmiddelen vanwege de kans op verslaving. Wij lopen ook niet voorop met het voorschrijven van de meest nieuwe medicijnen vanwege de vaak nog onbekende risico's.

Hoewel wij niet principieel afwijzend staan tegenover alternatieve geneeswijzen, hebben wij te weinig kennis hiervan om deze geneeswijzen zelf toe te passen. Zo kunnen wij ook geen homeopathische recepten ondertekenen, omdat wij de bestanddelen en hun effecten niet kennen.

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt.

Wij hopen dat u een prettige samenwerking met ons zult hebben en wensen u een goede gezondheid toe.

Inschrijven

De praktijk is in principe gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld als iemand anders uit uw huishouden al bij ons ingeschreven staat. Soms ontstaat er ruimte als er patiënten naar een andere regio verhuizen. Als u graag bij ons in de praktijk wilt komen kunt u dit aangeven bij de assistente. Ze zal dan samen met de huisarts kijken of er ruimte is voor u en uw eventuele gezinsleden.

NHG Praktijk Accreditatie

Van 2009 tot oktober 2012 was onze praktijk NHG geaccrediteerd. We zijn helaas moeten stoppen met het accreditatieproces omdat het VGZ, als enige zorgverzekeraar, deze kosten niet meer wil vergoeden. Het VGZ is voor onze praktijk een belangrijke, zogenaamde preferente, zorgverzekeraar. Met het wegvallen van deze vergoeding zou onze praktijk veel geld bij moeten leggen omdat het accreditatieproces veel geld kost. Wij hopen dat het VGZ zich zal bezinnen en alsnog de accreditatie zal gaan vergoeden. Wij zullen dan zeker weer deelnemen aan dit kwaliteitsinstrument. De kwaliteit in onze praktijk blijft natuurlijk gewaarborgd, alleen de formele erkenning daarvan zult u vooralsnog moeten missen.

Hieronder kunt u lezen wat het accreditatieproces inhield waarmee wij ons in die drie jaren mee bezig hebben gehouden.

Wat houdt dit in?

Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening van belang!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

Uitslagen van onderzoeken

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u bellen met de assistente, bij voorkeur in de tweede helft van de ochtend of op het einde van de middag. Eerder op de ochtend kan ook maar de telefoon is dan druk bezet door mensen die een afspraak willen maken. Indien het nodig is dat u telefonisch contact heeft met de dokter, zal de assistente u aangeven hoe laat de dokter u ongeveer terugbelt.

Wrattenspreekuur

Elke eerste woensdag van de maand van 14:00 tot 15:00 uur. U kunt zonder afspraak komen en zich melden bij de assistente.

Bloedprikken

Elke werkdag van 7:30 tot 10:00 uur en van 13:30 tot 15:30 uur op Wilhelminalaan 106a, te Beuningen (vlakbij onze praktijk, aan de andere zijde van de rotonde bij de oude boerderij). Eventueel kunt u een van de andere prikposten kiezen die vermeld staan op het labformulier. De prikpost in Nijmegen is tot 17:00 uur geopend en op donderdag zelfs tot 19:00 uur. Op zaterdag is deze post in Nijmegen geopend van 8.00 tot 11.00 uur

Urine inleveren

Bij voorkeur vóór 10:00 uur ontvangen we de ochtendurine, waarbij u het eerste straaltje in het toilet moet laten lopen. In het eerste straaltje zitten namelijk cellen die verstorend werken bij de analyse. Indien de urine niet direct kan worden gebracht, vragen wij u deze in de koelkast te bewaren. U kunt urinepotjes gratis verkrijgen bij de assistente.

Reizigersvaccinaties en -adviezen

Informatie over reizigersvaccinaties en medische adviezen bij reizen kunt u verkrijgen bij Huisartsenpraktijk de Poort in Beuningen. De Poort is aangesloten bij Travel Doctor, een landelijke organisatie voor reizigersadvisering. Op de website van deze organisatie vindt u de tarieven. http://huisartsendepoort.praktijkinfo.nl/pagina/39/traveldoctor-voor-reisadviezen/ De GGD in Nijmegen geeft ook dergelijke adviezen.

Onderzoek

Onze praktijk is een universitaire huisartsenpraktijk en medische gegevens kunnen gebruikt worden voor medisch onderzoek. Daarbij worden alle gegevens anoniem verzameld en deze gegevens zijn dus niet terug te leiden tot individuele mensen. Indien u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden kunt u dat aangeven aan de assistente. U kunt bij uw huisarts ook meer informatie vragen over dit onderwerp.

klachten

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.

Mocht het ondanks alles niet lukken om bij een ernstige klacht tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.

Tevredenheid

Eens in de drie jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek, waarbij u expliciet aan kunt geven waar u tevreden over bent en welke zaken wij nog verder kunnen verbeteren. Uiteraard mag u ook tussentijds punten hiervoor aandragen. Uw feedback zetten wij in voor verbetering van onze zorg- en dienstverlening. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek en verbeteracties worden op deze website gepubliceerd. De resultaten van deze enquete worden binnenkort hieronder vermeld.

Test1

test2Dit is vraag 1

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 2

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 3

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 4

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 5

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 6

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 7

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 8

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 9

Dit is de omschrijving van vraagDit is vraag 10

Dit is de omschrijving van vraagDit is de conclusie

Dit is uitleg van conclusie

Spoed

Bij levensbedreigende situaties moet u 112 bellen!

Voor andere spoedeisende situaties tussen 8:00 en 17:00 uur kunt u altijd de huisarts bellen. Bel het praktijknummer 024-6750929 en kies optie 1. U krijgt dan direct de assistente aan de telefoon.

Voor eerste hulp (wonden, verbrandingen etc.) kunt u altijd meteen terecht. Als u van tevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Na 17:00 uur en in de weekenden is de Centrale Huisartsenpost Nijmegen (CHN) beschikbaar voor spoedgevallen. U krijgt dan een doktersassistente aan de telefoon die u verder zal helpen.

Telefoonnummer CHN: 0900-8880

Op dinsdagmiddag na 12:30 uur is de praktijk van dokter Kroese en dokter De Maat voor spoedgevallen beschikbaar.

Telefoonnummer dkt. Kroese en dkt. De Maat: 024-6771202

Voorlichting

Internet vormt een onuitputtelijke bron van medische informatie. Helaas zit daar ook minder betrouwbare informatie tussen of informatie die meer verwarring dan helderheid geeft. Hieronder vindt u enkele sites met betrouwbare informatie. Over het algemeen geldt wel het advies: zoekt u op een klacht dan wordt u overspoeld door informatie die vaak niet op u van toepassing is. Zoekt u een kwaal (diagnose) op en heeft u een medische term daarvoor, dan is beter goede informatie te vinden. Let wel op dat u dan bij voorkeur zoekt bij sites die algemene informatie geven en bij voorkeur van grote instellingen zijn bijvoorbeeld Wikipedia, het RIVM of het Reumafonds, om maar eens drie voorbeelden te noemen. Sites met weblogs waar patienten hun eigen verhaal vertellen kunt u beter mijden.

Betrouwbare informatie door huisartsen samengesteld:

www.thuisarts.nl

De Merck Manual is een medisch naslagwerk en biedt inzicht in oorzaken en behandeling van meer dan 3000 aandoeningen.

Merck Manual

Herhaalrecepten

Voor een herhaalrecept voor medicijnen die u doorlopend gebruikt kunt u de receptenlijn bellen. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

024-6750929 Kies optie 2

U kunt de medicijnen op de eerstvolgende werkdag na 15:00 uur bij de apotheek afhalen. Indien u echter een recept nodig heeft voor een nieuwe klacht of ziekte, maak dan een afspraak met de dokter of overleg met de assistente.

Herhaalrecepten via internet

Sinds 2015 kunt u via deze website uw herhaalrecepten aanvragen. Kies uw apotheek en volg de instructies. Gebruik hiervoor het herhaalnummer dat op het etiket van de medicatieverpakking staat.

Apotheek Blanckenburgh

Wilhelminalaan 7 of Thujapark 1Contact

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen

Wilhelminalaan 45

6641 DE Beuningen

024-6750929

Dinsdag na 12.30 uur gesloten

kaart

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van < huisartsenpraktijk..> hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.