business
Wilhelminalaan 45 Beuningen
phone
024-6750929 Dinsdag na 12:30 gesloten
A-
A
A+

Corona vaccinaties

We hebben de eerste vaccinaties gezet op dinsdag 23 maart en de tweede groep op 18 mei! De mensen die in maart hun eerste vaccinatie hebben gekregen, hebben inmiddels op 15 juni hun 2e vaccinatie gehad. De groep die op 18 mei de eerste vaccinatie heeft gehad zou normaal gesproken op 3 augustus de tweede vaccinatie krijgen Op 21 mei werd echter bekend dat de gezondheidsraad niet meer vasthoudt aan 12 weken tussen de 1e en 2e vaccinatie. Dat betekent, voor de groep die we op 18 mei gevaccineerd hebben, dat we hen al op 6 juli de 2e vaccinatie geven. Daar krijgt u van ons nog telefoon over (u heeft de oproepbrief tenslotte al).

De kans op de veelbesproken bijwerking van ongewenste bloedstolling is heel laag: ongeveer 1 op 100.000. Ter vergelijk: het risico op trombose door de anticonceptie pil is 2-4 op 1000, vele malen groter dus. Zelfs het risico om op de fiets te overlijden door een verkeersongeluk is per jaar ongeveer 2x zo groot als het risico bij deze vaccinatie. Het risico op overlijden door een Covid-19 infectie is aanzienlijk voor de 60-65 jarigen die nu door ons gevaccineerd worden. Waarschijnlijk ligt dat tussen de 1 en 5 procent (kans van 0,01-0,05). Het risico op fikse gezondheidsschade (erg ziek en/of langdurig klachten) is nog vele malen groter. Wij zouden u daarom, alles overziend, ook aanraden om gebruik te maken van de uitnodiging. Als u zou willen wachten op een ander vaccin kan dat nog wel eens langer dan een half jaar duren. Vooralsnog lijkt het dus niet wijs om hierop te wachten.

Corona, huisregels praktijk

Geen mondkapjes meer nodig in onze wachtkamer, mits u 1,5 meter afstand houdt tot anderen in onze praktijk Desinfecteer uw handen wel bij binnenkomst en blijf daarna met uw handen uit uw gezicht! Als u toch met uw handen aan uw gezicht komt dan graag daarna weer de handen desinfecteren. In de spreekkamer kunnen wij natuurlijk niet altijd de 1,5 meter waarborgen, met name niet als wij u moeten onderzoeken. Neem daarom altijd een mondkapje mee dat u zo nodig op kunt zetten. Als u iets wilt afgeven of ophalen kunt u, na desinfectie van uw handen, zich melden bij de balie.

Algemene informatie over Corona

Alle mensen met luchtwegklachten (keelpijn, verkouden, hoesten of benauwdheid, met of zonder koorts) worden zo veel mogelijk geweerd uit de praktijk! Klachten zoals ongewone hoofdpijn, reuk- en smaakverlies, oogontstekingen en diarree kunnen echter ook horen bij een Corona infectie. U kunt zich met deze klachten gratis (gaat niet af van het eigen risico) laten testen via de GGD. Belt u daarvoor 0800-1202. Los van het testen geldt: heeft u zelf klachten die passen bij Corona: blijf thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Dit moet u volhouden totdat u minstens 24 uur geen klachten meer heeft. Heeft u een huisgenoot met koorts (temp >38,0): blijf dan allemaal thuis totdat de patiënt uit uw huishouden getest is en negatief bevonden is. Als u denkt medische hulp nodig te hebben bel dan met de praktijk. Indien nodig wordt u door een huisarts beoordeeld. Waar u beoordeeld wordt (thuis, op de huisartspraktijk of elders) dat hoort u dan van ons.

Brieven die u wilt bezorgen op de praktijk: graag in de brievenbus (naast de voordeur aan de kant van de Wilhelminalaan). Wilt u iets afgeven dat niet in de brievenbus past: belt u dan aan via de deurbel, wij komen naar u toe.

Wij hopen op uw begrip voor al deze maatregelen.

Verdere vragen over Corona: bel de GGD Gelderland-Zuid informatielijn: 088-1447272 Verder ook informatie op www.thuisarts.nl

Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie 2020

We hebben gevaccineerd op zondag 11 oktober 2020. De opkomst was veel hoger dan andere jaren. Een compliment aan al onze patiënten die zich goed hadden voorbereid en allen met een mondkapje op binnenkwamen.

Nieuwe praktijkondersteuner

Per 1 april hebben wij een nieuwe praktijkondersteunder: Karin Kotter. Sommigen kennen haar al als onze tijdelijke invalkracht. Ze heeft nu toegezegd bij ons te willen blijven werken. Vanaf 1 april zal zij voortaan drie dagen per week op onze praktijk werken.

Nieuwe ketenzorg partner vanaf 1 april 2019

Wij hebben besloten om ons aan te sluiten bij ketenzorgorganisatie Gelders Rivierenland. Daarmee stopt de samenwerking met de OCE Nijmegen. Inhoudelijk zult u daar niets van merken maar wij willen deze overstap wel toelichten. Dit vertrekt heeft te maken met bescherming van uw privacy. De OCE is overgegaan op een ander automatiseringssysteem waarbij heel veel (voor ketenzorg niet relevante) data uit onze computers gekopieerd zou moeten worden. Dat zou dan wel gebeuren met de nodige waarborgen maar wij staan niet achter deze ongewenste "uitspoel" van gegevens naar een derde partij. Iedereen die van ons ketenzorg ontvangt (mensen met diabetes, COPD of vaatlijden) kan er bij ons gerust op zijn dat er geen onnodige gegevens gedeeld worden met andere partijen. Daar hebben we met deze overstap voor gezorgd.

Spreekuur

Indien u een afspraak met de dokter wilt maken, belt u bij voorkeur in de ochtend met de assistente. Wij reserveren 10 minuten voor een afspraak. U kunt de assistente vragen om een dubbele afspraak, indien u meerdere klachten heeft of als u een probleem heeft dat meer tijd vraagt.

Om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten en om te bepalen hoe snel u gezien moet worden, zal de assistente u naar de aard van uw klachten vragen.

Indien een gemaakte afspraak niet meer nodig is, stellen wij het op prijs dat u dit doorgeeft aan de assistente. Indien u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak, kunnen wij u een nota in rekening brengen. Deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als u een afspraak heeft bij de huisarts en op tijd bent, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer zonder zich te melden. Melden aan de balie is alleen nodig als u te laat bent, of wanneer u voor de assistente komt.

Visites

U kunt een visite aanvragen als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Hiervoor kunt u bellen met de assistente.

Visites worden meestal in de middag gereden. Indien er sprake is van een spoedgeval, komen wij zo snel mogelijk naar u toe.

Medewerkers

Huisartsen

drs. Guus Theeuwen

drs. Hilde van Genugten

Huisarts in opleiding

drs. Gudo Borgerink, arts

maart 2020 tot juli 2021

Assistentes

Andrea Braam

Ingrid Noordegraaf

Coco Waur

Praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige

Karin Kotter

Praktijkfilosofie

In de gezondheidszorg is vaak veel te bereiken met eenvoudige middelen. Genezen is ook vaak het gevolg van natuurlijk herstel. Wij streven ernaar om mensen vertrouwen te geven in dit natuurlijk herstellend vermogen.

Als er toch behandeling nodig is zijn er vaak meerdere mogelijkheden. Wij proberen u binnen medisch verantwoorde grenzen mee te laten beslissen bij keuzes. Wij zijn nogal terughoudend in het voorschrijven van kalmeringsmiddelen vanwege de kans op verslaving. Wij lopen ook niet voorop met het voorschrijven van de meest nieuwe medicijnen vanwege de vaak nog onbekende risico's.

Hoewel wij niet principieel afwijzend staan tegenover alternatieve geneeswijzen, hebben wij te weinig kennis hiervan om deze geneeswijzen zelf toe te passen. Zo kunnen wij ook geen homeopathische recepten ondertekenen, omdat wij de bestanddelen en hun effecten niet kennen.

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt.

Wij hopen dat u een prettige samenwerking met ons zult hebben en wensen u een goede gezondheid toe.

Inschrijven

De praktijk is in principe gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld als iemand anders uit uw huishouden al bij ons ingeschreven staat. Soms ontstaat er ruimte als er patiënten naar een andere regio verhuizen. Als u graag bij ons in de praktijk wilt komen kunt u dit aangeven bij de assistente. Ze zal dan samen met de huisarts kijken of er ruimte is voor u en uw eventuele gezinsleden.

NHG Praktijk Accreditatie

Onze praktijk is sinds januari 2021 wederom NHG geaccrediteerd. Van 2009 tot oktober 2012 was onze praktijk ook al NHG geaccrediteerd. NHG staat voor het Nederlands Huisartsen Genootschap en is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland. Deze vereniging houdt zich bezig met de medische inhoud van ons vakgebied, ze maakt behandelrichtlijnen en gaat over inhoudelijke samenwerking met andere partners in zorg. Ze geven ook handvaten voor praktijkvoering in de breedste zin van het woord.

Hieronder kunt u lezen wat het accreditatieproces inhield waarmee wij ons in die drie jaren mee bezig hebben gehouden.

Wat houdt dit in?

Hoe zit het met onze wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd en beschikken onze medewerkers over genoeg medische kennis? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk. Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Uw mening van belang!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk.

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. De doktersassistente neemt uw opmerkingen graag in ontvangst.

Uitslagen van onderzoeken

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u bellen met de assistente, bij voorkeur in de tweede helft van de ochtend of op het einde van de middag. Eerder op de ochtend kan ook maar de telefoon is dan druk bezet door mensen die een afspraak willen maken. Indien het nodig is dat u telefonisch contact heeft met de dokter, zal de assistente u aangeven hoe laat de dokter u ongeveer terugbelt.

Wrattenspreekuur

Vanwege de Corona problemen is er momenteel geen inloopspreekuur voor wratten. Indien u denkt dat u of uw kinderen toch geholpen moeten worden, bel dan even met de praktijk. We zullen dan kijken met u samen hoe we dit het beste op kunnen lossen.

Bloedprikken

Elke werkdag van 7:30 tot 10:00 uur op Wilhelminalaan 106a, te Beuningen (vlakbij onze praktijk, aan de andere zijde van de rotonde bij de oude boerderij). Eventueel kunt u een van de andere prikposten kiezen. Kijk op de website van het SHO voor de openingstijden bij diverse prikposten.

Urine inleveren

Bij voorkeur vóór 10:00 uur ontvangen we de ochtendurine, waarbij u het eerste straaltje in het toilet moet laten lopen. In het eerste straaltje zitten namelijk cellen die verstorend werken bij de analyse. Indien de urine niet direct kan worden gebracht, vragen wij u deze in de koelkast te bewaren. U kunt urinepotjes gratis verkrijgen bij de assistente.

Reizigersvaccinaties en -adviezen

Informatie over reizigersvaccinaties en medische adviezen bij reizen kunt u verkrijgen bij Huisartsenpraktijk de Poort in Beuningen. De Poort is aangesloten bij Travel Doctor, een landelijke organisatie voor reizigersadvisering. Op de website van deze organisatie vindt u de tarieven. http://huisartsendepoort.praktijkinfo.nl/pagina/39/traveldoctor-voor-reisadviezen/ De GGD in Nijmegen geeft ook dergelijke adviezen.

Onderzoek

Onze praktijk is een universitaire huisartsenpraktijk en medische gegevens kunnen gebruikt worden voor medisch onderzoek. Daarbij worden alle gegevens anoniem verzameld en deze gegevens zijn dus niet terug te leiden tot individuele mensen. Indien u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden kunt u dat aangeven aan de assistente. U kunt bij uw huisarts ook meer informatie vragen over dit onderwerp.

klachten

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.

Mocht het ondanks alles niet lukken om bij een ernstige klacht tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, waarbij wij zijn aangesloten. U kunt hen aanschrijven: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven of mailen: info@skge.nl of bellen voor overleg op 088-0229100 op maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Tevredenheid

Eens in de drie jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek, waarbij u expliciet aan kunt geven waar u tevreden over bent en welke zaken wij nog verder kunnen verbeteren. Uiteraard mag u ook tussentijds punten hiervoor aandragen. Uw feedback zetten wij in voor verbetering van onze zorg- en dienstverlening. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek vindt u hieronder.Dit is vraag 1

Als u overdag met de huisartspraktijk belde, werd u dan goed geholpen?Dit is vraag 2

Heeft u het als een probleem ervaren dat u eerst uw verhaal aan de assistente moest vertellen, voordat u in contact kon komen met uw huisarts?Dit is vraag 3

Beoordeelde de assistente goed dat u een afspraak nodig had met de arts?Dit is vraag 4

Kon u als u het nodig vond binnen 24 uur op het spreekuur terecht?Dit is vraag 5

Behandelde de assistente u met respect?Dit is vraag 6

Kunnen mensen in de wachtkamer horen wat er aan de balie wordt besproken?Dit is vraag 7

Hielp uw huisarts u binnen 15 minuten na de afgesproken tijd?Dit is vraag 8

Luisterde uw huisarts aandachtig naar u?Dit is vraag 9

Kon u meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg?.Dit is vraag 10

Welk cijfer geeft u aan de huisarts-praktijk? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend.Dit zijn de conclusies

In het algemeen wordt de dienstverlening in onze praktijk zeer gewaardeerd. We ontvangen geen onvoldoende van patiënten als rapportcijfer. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten:

Spoed

Bij levensbedreigende situaties moet u 112 bellen!

Voor andere spoedeisende situaties tussen 8:00 en 17:00 uur kunt u altijd de huisarts bellen. Bel het praktijknummer 024-6750929 en kies optie 1. U krijgt dan direct de assistente aan de telefoon.

Voor eerste hulp (wonden, verbrandingen etc.) kunt u altijd meteen terecht. Als u van tevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Na 17:00 uur en in de weekenden is de Centrale Huisartsenpost Nijmegen (CHN) beschikbaar voor spoedgevallen. U krijgt dan een doktersassistente aan de telefoon die u verder zal helpen.

Telefoonnummer CHN: 0900-8880

Op dinsdagmiddag na 12:30 uur is de praktijk van dokter Kroese en dokter De Maat voor spoedgevallen beschikbaar.

Telefoonnummer dkt. Kroese en dkt. De Maat: 024-6771202

Voorlichting

Internet vormt een onuitputtelijke bron van medische informatie. Helaas zit daar ook minder betrouwbare informatie tussen of informatie die meer verwarring dan helderheid geeft. Hieronder vindt u enkele sites met betrouwbare informatie. Over het algemeen geldt wel het advies: zoekt u op een klacht dan wordt u overspoeld door informatie die vaak niet op u van toepassing is. Zoekt u een kwaal (diagnose) op en heeft u een medische term daarvoor, dan is beter goede informatie te vinden. Let wel op dat u dan bij voorkeur zoekt bij sites die algemene informatie geven en bij voorkeur van grote instellingen zijn bijvoorbeeld Wikipedia, het RIVM of het Reumafonds, om maar eens drie voorbeelden te noemen. Sites met weblogs waar patienten hun eigen verhaal vertellen kunt u beter mijden.

Betrouwbare informatie door huisartsen samengesteld:

www.thuisarts.nl

De Merck Manual is een medisch naslagwerk en biedt inzicht in oorzaken en behandeling van meer dan 3000 aandoeningen.

Merck Manual

Downloads

Herhaalrecepten

Voor een herhaalrecept voor medicijnen die u doorlopend gebruikt kunt u de receptenlijn bellen. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

024-6750929 Kies optie 2

U kunt de medicijnen op de eerstvolgende werkdag na 15:00 uur bij de apotheek afhalen. Indien u echter een recept nodig heeft voor een nieuwe klacht of ziekte, maak dan een afspraak met de dokter of overleg met de assistente.

Herhaalrecepten via internet

Sinds 2015 kunt u via deze website uw herhaalrecepten aanvragen. Kies uw apotheek en volg de instructies. Gebruik hiervoor het herhaalnummer dat op het etiket van de medicatieverpakking staat.

Apotheek Blanckenburgh

Wilhelminalaan 7 of Thujapark 1Contact

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen

Wilhelminalaan 45

6641 DE Beuningen

024-6750929

Dinsdag na 12.30 uur gesloten

kaart

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van < huisartsenpraktijk..> hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk G.A.J.M. Theeuwen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.