Spreekuur

 

Indien u een afspraak met de dokter wilt maken, belt u bij voorkeur in de ochtend met de assistente. Wij reserveren 10 minuten voor een afspraak. U kunt de assistente vragen om een dubbele afspraak, indien u meerdere klachten heeft of als u een probleem heeft dat meer tijd vraagt.

 

Om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten en om te bepalen hoe snel u gezien moet worden, zal de assistente u naar de aard van uw klachten vragen.

 

Indien een gemaakte afspraak niet meer nodig is, stellen wij het op prijs dat u dit doorgeeft aan de assistente. Indien u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak, kunnen wij u een nota in rekening brengen. Deze nota kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Als u een afspraak heeft bij de huisarts en op tijd bent, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer zonder zich te melden. Melden aan de balie is alleen nodig als u te laat bent, of wanneer u voor de assistente komt.