Klachten

 

Een open sfeer is een voorwaarde voor een goede hulpverlening. Wij staan open voor opmerkingen van uw kant. Bij eventuele klachten over de artsen, de assistentes, de praktijkondersteuner of de praktijkorganisatie, stellen wij het op prijs als u contact met ons op neemt. Wij proberen u dan zo goed mogelijk te helpen.

 

Mocht het ondanks alles niet lukken om bij een ernstige klacht tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.